Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
yhtiowiki:yrityksen_sukupolven_ja_omistajan_vaihdos [2016/03/23 12:28]
juhani_paavilainen [Yhtiön myynti ulkopuoliselle ostajalla]
yhtiowiki:yrityksen_sukupolven_ja_omistajan_vaihdos [2016/03/24 12:44] (nykyinen)
juhani_paavilainen [Yrityksen sukupolvenvaihdos]
Rivi 4: Rivi 4:
  
  
-Esimerkiksi perheyhtiö (Oy) harjoittaa maidontuotantoa 150 lehmän navetassa. Vanhemmat ovat alle 50 vuotiaita. Kaksi lapsista ovat kouluttautuneet alalle ja haluavat tulla mukaan yhtiöön töihin. Vanhemmat lahjoittavat kumpikin yli 10 %, yhteensä yli 20 %, osakkeistaan näille kahdelle jatkajalle. Lahjoituksia voidaan tehdä useamman kerran kolmen vuoden jaksoissa. ​ Lopuista osakkeita tehdään mahdollisesti lahjanluonteinen kauppa. Jos  kauppa lopullinen kauppa tehdään ennen vanhempien eläkeikää,​ niin he voivat jatkaa palkattuina työntekijöinä.+Esimerkiksi perheyhtiö (Oy) harjoittaa maidontuotantoa 150 lehmän navetassa. Vanhemmat ovat alle 50 vuotiaita. Kaksi lapsista ovat kouluttautuneet alalle ja haluavat tulla mukaan yhtiöön töihin. Vanhemmat lahjoittavat kumpikin yli 10 %, yhteensä yli 20 %, osakkeistaan näille kahdelle jatkajalle, jolloin jatkajien omistusosuus nousee yli 40 %:n. Tässä tilanteessa on varmistuttava,​ ettei jatkajat menetä aloittamistukimahdollisuutta,​ koska yrittäjätulo voi nousta liian korkealle. Asiasta saa ennakkoratkaisun ELY-keskuksesta. Lahjoituksia voidaan tehdä useamman kerran ​yli kolmen vuoden jaksoissa ​koska alle kolmenvuoden ja yhden päivän aikana tehdyt kaupat, lahjanluontoiset kaupat ja lahjat yhdistetään.  Lopuista osakkeita tehdään mahdollisesti lahjanluonteinen kauppa. Jos  kauppa lopullinen kauppa tehdään ennen vanhempien eläkeikää,​ niin he voivat jatkaa palkattuina työntekijöinä.
  
 On myös mahdollista että **yhtiö** ostaa vanhemmilta heidän osakkeitaan käypään hintaan. Tällöin jatkajien omistusosuus yhtiössä kasvaa. Kun yhtiö hankkii omia osakkeitaan,​ osakkaan verotuksessa luovutukseen sovelletaan luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Tällaisessa mallissa, vanhemmat maksavat luovutusvoittoveron yhtiön ostamista osakkeista ja lopullinen kauppa on heille luovutusvoittoverovapaa. Jatkajat maksavat saamastaan lahjasta lahjaveron huojennettuna. Lopullinen kauppa on todennäköisesti lahjanluoteinen,​ jossa vastike (kauppahinta) on yli 50 % osakkeen käyvästä arvosta, jolloin siitä ei mene lahjaveroa. Osakkeet on tietenkin maksettava luopujille rahana. Jos tähän tarvitaan ottaa lainaa, on se heidän henkilökohtaista lainaa. Yhtiö ei voi saada alittamisavustuksena korkotukilainaa,​ mutta yhtiö mahdollisesti saa nykysäädösten mukaan aloittamisavustuksen. ​ On myös mahdollista että **yhtiö** ostaa vanhemmilta heidän osakkeitaan käypään hintaan. Tällöin jatkajien omistusosuus yhtiössä kasvaa. Kun yhtiö hankkii omia osakkeitaan,​ osakkaan verotuksessa luovutukseen sovelletaan luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Tällaisessa mallissa, vanhemmat maksavat luovutusvoittoveron yhtiön ostamista osakkeista ja lopullinen kauppa on heille luovutusvoittoverovapaa. Jatkajat maksavat saamastaan lahjasta lahjaveron huojennettuna. Lopullinen kauppa on todennäköisesti lahjanluoteinen,​ jossa vastike (kauppahinta) on yli 50 % osakkeen käyvästä arvosta, jolloin siitä ei mene lahjaveroa. Osakkeet on tietenkin maksettava luopujille rahana. Jos tähän tarvitaan ottaa lainaa, on se heidän henkilökohtaista lainaa. Yhtiö ei voi saada alittamisavustuksena korkotukilainaa,​ mutta yhtiö mahdollisesti saa nykysäädösten mukaan aloittamisavustuksen. ​

Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.