Ajankohtaista

1.Osakeyhtiömutoisten maatilojen määrä on nyt noin 873 kpl .

Kesäkuun 2018 tukihaussa haki tukia 49600 maatilaa, joista osakeyhtiöitä oli 873 kpl ja henkilöyhtiöitä 89 kpl. Osakeyhtiöitä tuli vuodessa lisää 88 kpl.

2. Maataloutta harjoittavan osakeyhtiön nettovarallisuus lasketaan suoriteperusteisen taseen mukaan.

Hämeenlinnan HAO 8.2.2017 nro 17/0050/1 (ei julkaistu) päätöksen mukaan

”Julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo lasketaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 2 luvun säännösten mukaan verovuotta edeltävän vuoden yhtiön tilinpäätöksen mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo lasketaan osakeyhtiön kaiken varallisuuden perusteella. Mainitun lain 2 luvussa ei ole erikseen säädetty maataloutta harjoittavista osakeyhtiöistä. Tähän nähden, kun otetaan huomioon että suoriteperustetta on pidettävä osakeyhtiön tilinpäätöksen laatimisen yleisenä edellytyksenä, varojen arvostamisesta annetun lain 2 §:n 1 momentin ja 9 §:n säännöksiä tulkitaan niin, että yhtiön nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo lasketaan suoriteperusteisesti lasketun tilinpäätöksen perusteella. Asiassa ei ole perusteltua antaa ratkaisevaa merkitystä sille, onko osakeyhtiön tulo muodostunut yhdessä tai useammassa tulolähteessä.”

3 **Osakeyhtiöittämiseen liittyviä webinaareja**,
  • 3.4.2017 OP:n Maatalouswebinaari. Aiheena maatilan yhtiöittäminen. Webinaarissa keskustellaan, minkälaiselle maatilalle yhtiömuotoinen toiminta sopii ja mitkä ovat yhtiöittämisen hyödyt. Asiantuntijana Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry:n verojohtaja Timo Sipilä.
3. Yhtiöittämisprosessin aloittaminen

(4.4.2017) Nyt on kiinnostus maatilan osakeyhtiöittämistä kohtaan kasvanut huomattavasti. Kun miettii oman maatilan yhtiöittämistä, niin aluksi kannattaa kutsua asiantuntija paikalle joka laatii yhtiöittämisselvityksen. Tämä on yhden päivän, joka sisältää tilakäynnin ja kirjallisen raportin.

Varsinainen yhtiöittämisprosessi on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Jos aikomus toteuttaa yhtiöittäminen vuoden 2018 aikana, on prosessi laitettava liikkeelle viimeistään ensi syksynä. Ennustamme, että kysyntä ruuhkautuu ensi talven aikana.

4. Verottajan ennakkoratkaisun hakeminen

Kun maatila yhtiöitetään toimintamuodon muutoksella, haetaan tähän normaalisti verottajan ennakkoratkaisu. Ennakkoratkaisu tuloverotuksen osalta voidaan antaa enintään sille verovuodelle, joka päättyy päätöksen antamista seuraavan kalenterivuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2017 aikana annettu päätös on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.

5.Verosuunnittelu

Maatila voi maksuvalmiuden niin salliessa laskea verotettavaa tulosta ”tilinpäätösostoilla” jo edellisenä vuotena ennen yhtiöittämistä. Lannoitteita voi ostaa esimerkiksi useamman vuoden tarpeita varren varastoon. Kun yhtiöittäminen tehdään keskellä vuotta, siirtyvät lannoitteet tai sadonvara nolla-arvolla yhtiöön.

Yhtiöittäminen kannattaa tehdä kesken vuoden niin että verovuoden tulos voidaan jakaa kahteen osaan. Alkuvuosi verotetaan normaalina maatilana ja loppuvuosi yhtiönä. Poistoja voidaan tehdä yhdet enimmäispoistot maatilan tai yhtiön puolella ja kolmas tapa on jakaa poistot näiden kesken.

Maatila pystyy siis tekemään viimeisenä verovuonna poistot ja siirtää nämä omaisuuserät poistamattomilla menojäännösarvoilla yhtiöön.

Yhtiöittämisen suunnittelu

Verosuunnittelun takia yhtiöittämisprosessi kannattaa aloittaa jo edellisen vuoden syksyllä heti syystöiden jälkeen. Päätös yhtiöittämisestä voidaan tehdä jo alkuvaiheessa ja hyödyntää kyseinen vuosi verosuunnittelun näkökulmasta.

ProAgrian asiantuntija tekee ensin yhtiöittämisselvityksen, jossa selvitetään

  • Voidaanko maatila yhtiöittää (nettopportti)
  • Yhtiöitetäänkö myös metsätalous ja mitä jätetään yksityiseen omistukseen
  • Yrittäjien vakuutusturva (Mela) ja lomitus
  • Yhtiöittämisen kustannukset (varainsiirtovero, asiantuntijatyö, verottajan ennakkoratkaisu)
  • Arvio kirjanpidon ja tilintarkastuskustannuksista

Tästä pääset pääsivulle

Haluatko asiantuntijan ottavan sinuun yhteyttä?


Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.