Ajankohtaista

1. Maataloutta harjoittavan osakeyhtiön nettovarallisuus lasketaan uusi hallintoikeuden päätös

https://finlex.fi/fi/oikeus/hao/2020/vaasan_hao20200380

Vaasan HAO 19.08.2020 20/0380/4

”Maataloutta harjoittavan osakeyhtiön nettovarallisuuden laskennassa noudatetaan soveltuvin osin samoja periaatteita kuin muidenkin osakeyhtiöiden osalta. Nettovarallisuuden määrittelyyn ei siten vaikuta se, että osakeyhtiön suoriteperusteinen tase eroaa kyseessä olevien omaisuuserien osalta verotuksessa poistamattomiin hankintamenoihin nähden eikä näiden eroavuuksien vuoksi maatalouden varoja voi verotuksessa arvostaa niiden kirjanpidollisten tasearvojen perusteella. Kun omaisuuden hankintameno vähennetään tuloverotuksessa, ei sillä ole enää varallisuusarvoa yhtiön nettovarallisuutta määritettäessä”

Hämeenlinnan HAO 8.2.2017 nro 17/0050/1 (ei julkaistu) päätös oli toisenlainen

”Julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo lasketaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 2 luvun säännösten mukaan verovuotta edeltävän vuoden yhtiön tilinpäätöksen mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo lasketaan osakeyhtiön kaiken varallisuuden perusteella. Mainitun lain 2 luvussa ei ole erikseen säädetty maataloutta harjoittavista osakeyhtiöistä. Tähän nähden, kun otetaan huomioon että suoriteperustetta on pidettävä osakeyhtiön tilinpäätöksen laatimisen yleisenä edellytyksenä, varojen arvostamisesta annetun lain 2 §:n 1 momentin ja 9 §:n säännöksiä tulkitaan niin, että yhtiön nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo lasketaan suoriteperusteisesti lasketun tilinpäätöksen perusteella. Asiassa ei ole perusteltua antaa ratkaisevaa merkitystä sille, onko osakeyhtiön tulo muodostunut yhdessä tai useammassa tulolähteessä.”

2 Tilaa yhtiöittämisselvitys Neuvo - palveluna

Maatilan yhtiöittämisen suunnittelua on syytä aloittaa hyvissä ajoin jo syksyllä

ProAgrian asiantuntija laatii tilan antamien tietojen mukaan kirjallisen yhtiöittämisselvityksen, jossa selvitetään

  • Voidaanko maatila yhtiöittää (nettopportti)
  • Yhtiöitetäänkö myös metsätalous ja mitä jätetään yksityiseen omistukseen
  • Yrittäjien vakuutusturva (Mela) ja lomitus
  • Yhtiöittämisen kustannukset (varainsiirtovero, asiantuntijatyö, verottajan ennakkoratkaisu)
  • Arvio kirjanpidon ja tilintarkastuskustannuksista
  • asiantuntija suositus

Tästä pääset pääsivulle

Haluatko asiantuntijan ottavan sinuun yhteyttä?


Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.